Veřejná zakázka: LC Plantáže

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000103
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2276
Systémové číslo: P15V00002275
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 357607
Počátek běhu lhůt: 14.03.2013
Nabídku podat do: 09.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Plantáže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta Plantáže v km 0,000 – 2,502 s asfaltobetonovým zpevněním.
Účelem stavby je oprava a modernizace podélného a příčného odvodnění, vyjetých výtluků, kolejí a zřízení nové konstrukční vrstvy z asfaltobetonu ACO 11 (ABS).
Provedením těchto prací dojde ke zlepšení a obnovení parametrů lesní cesty na 1L- 3,2/30.

Místo plnění: k.ú. Babice u Rosic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 998 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky