Veřejná zakázka: Oprava LC Na Hirschopf LS Litvínov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00007833
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 228
Systémové číslo: P15V00000228
Evidenční číslo zadavatele: S235/2012/008
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.03.2012
Nabídku podat do: 10.04.2012 12:00
Otevírání obálek: 18.04.2012 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Na Hirschopf LS Litvínov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odvozová lesní cesta, která byla poškozena lokální povodní v roce 2010

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LS Litvínov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Teplice

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky