Veřejná zakázka: Úprava toku Sedlinka km 1,450 - 1,8134

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000152
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2285
Systémové číslo: P15V00002284
Evidenční číslo zadavatele: 119/951/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60067111
Počátek běhu lhůt: 22.10.2011
Nabídku podat do: 14.11.2011 09:00
Otevírání obálek: 14.11.2011 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava toku Sedlinka km 1,450 - 1,8134
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o VZ na stavební práce charakteru úprav VT , která spočívá ve zkapacitnění a stabilizaci koryta VT Sedlinka v intravilánu obce Štítina v úseku ř.km 1,450 - 1,8134. Je navrženo opevnění břehů a paty svahů kamennou rovnaninou, drátokamennými koši, pomístně budou provedeny opěrné betonové zídky s kamennými obklady, navýšení břehů dosypáním zeminou, dno bude stabilizováno příčnými objekty - prahy. Stavba je v km 1,8134 situována v obvodu a ochranném pásmu dráhy - železniční trati Ostrava Svinov - Opava východ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 395 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky