Veřejná zakázka: PB přítok Vrchovištního potoka v km 0,5

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000159
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2287
Systémové číslo: P15V00002286
Evidenční číslo zadavatele: 101/951/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60064962
Počátek běhu lhůt: 03.09.2011
Nabídku podat do: 26.09.2011 12:00
Otevírání obálek: 27.09.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok Vrchovištního potoka v km 0,5
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o VZ na stavební práce charakteru úprav VT, která spočívá v úpravě koryta bezejmenného pravostranného přítoku Vrchovištního potoka v km 0,5, který byl v úseku km 0,000 - 1,500 poškozeno povodní z června 2009. Stávající koryto bude stabilizováno příčnými objekty - kamennými pasy do dna, stupni z lomového kamene a balvanitými skluzy. Břehy budou opěvněny záhozem z lomového kamene.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 794 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky