Veřejná zakázka: Stařečský potok ve Starči

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000161
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2289
Systémové číslo: P15V00002288
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 226402
Počátek běhu lhůt: 23.01.2013
Nabídku podat do: 14.02.2013 08:00
Otevírání obálek: 14.02.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stařečský potok ve Starči
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plánovaným cílem zakázky je celková oprava stávajících objektů a opevnění koryta vodního toku (vyčištění toku, kamenné rovnaniny, kamenné pasy) a rekonstrukce opěrných zdí - předezdění monolytickou betonovou zdí za účelem zajištění protipovodňové ochrany území a to dle projektové dokumentace archivní číslo 67-11 vypracované firmou Regioprojekt spol. s r.o.,Brno a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 174 624 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky,s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky