Veřejná zakázka: Údržba k úloze Nájmy a Podnikové nájmy - dodatek rozšiřující předmět stávající smlouvy (HA-SOFT s.r.o.)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000197
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2293
Systémové číslo: P15V00002292
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 343468
Počátek běhu lhůt: 28.03.2013
Nabídku podat do: 04.04.2013 09:00
Otevírání obálek: 04.04.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba k úloze Nájmy a Podnikové nájmy - dodatek rozšiřující předmět stávající smlouvy (HA-SOFT s.r.o.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Údržba k úloze Nájmy a Podnikové nájmy - dodatek rozšiřující předmět stávající smlouvy (HA-SOFT s.r.o.)Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/verejne-zakazky-na-dodavky-a-sluzby/Stranky/default.aspx?dd=0&itemId=3510; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.
 

Místo plnění: Ř LČR

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 734 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky