Veřejná zakázka: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000244
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 2302
Systémové číslo: P15V00002301
Evidenční číslo zadavatele: 911/2013/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.01.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov spravovaných státním podnikem Lesy ČR, Krajské ředitelství Frýdek-Místek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vypracování průkazů energetické náročnosti budov spravovaných LČR, s.p., Krajským ředitelstvím Frýdek-Místek
Místo plnění: KŘ Frýdek-Místek, Lesní správy pod KŘ Frýdek-Místek

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy