Veřejná zakázka: LC První alej

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000245
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2303
Systémové číslo: P15V00002302
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353788
Počátek běhu lhůt: 08.03.2013
Nabídku podat do: 26.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 26.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC První alej
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je stávající lesní cesta První alej v km 0,000 – 2,100 s pomístním zpevněním štěrkodrtí.
Účelem stavby je oprava a rekonstrukce podélného a příčného odvodnění, vyjetých kolejí a zřízení nových konstrukčních vrstev vozovky ze štěrkodrtě fr. 0-63 mm, tl. 150 mm a štěrkodrtě fr. 0-32, tl. 100 mm po zhutnění. Provedením těchto prací dojde obnovení parametrů lesní cesty na 2L- 3,2/30.

Místo plnění: k.ú. Kladeruby nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 527 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky