Veřejná zakázka: Vojtovický potok v km 13,900 - 15,050

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000248
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2305
Systémové číslo: P15V00002304
Evidenční číslo zadavatele: 091/951/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60064163
Počátek běhu lhůt: 12.08.2011
Nabídku podat do: 06.09.2011 12:00
Otevírání obálek: 07.09.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vojtovický potok v km 13,900 - 15,050
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce investičního charakteru. Práce budou spočívat v odstranění povodňových škod z června 2009, zajištění stability povodňovým průtokem poškozené části Vojtovického potoka a zvýšení protipovodňové ochrany obce Vlčice, místní části Vojtovice, v k. ú. Vojtovice. Stavební práce na výše uvedeném vodním toku jsou zahrnuty do jednoho stavebního objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 641 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky