Veřejná zakázka: PB přítok Vojtovického potoka km 15,01

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000264
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2310
Systémové číslo: P15V00002309
Evidenční číslo zadavatele: 090/951/1/45246000-3/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60063991
Počátek běhu lhůt: 09.08.2011
Nabídku podat do: 31.08.2011 12:00
Otevírání obálek: 01.09.2011 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PB přítok Vojtovického potoka km 15,01
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Nesouvislá úprava koryta toku v délce 1234 bm, stabilizace podélného spádu pomocí příčných objektů (50 ks balvanitých skluzů, 10 dnových stabilizačních pásů, 2 ks terénních valů se stabilizačním jádrem z drátokamenných košů a 2 ks stabilizačních pásů údolnice. Podélné opevnění břehů je navrženo ze záhozů z lomového kamene, kamenné rovnaniny a opěrné zdi.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 859 038 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek - Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky