Veřejná zakázka: LC Průšova cesta

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000280
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2318
Systémové číslo: P15V00002317
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/002
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.02.2013
Nabídku podat do: 04.03.2013 08:00
Otevírání obálek: 04.03.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Průšova cesta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení stavby: Zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, instalace svodnic, vybudování odvodňovacích příkopů, nová točna

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 885 649 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky