Veřejná zakázka: LC Obora v Cidlině

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000282
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2320
Systémové číslo: P15V00002319
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.03.2013
Nabídku podat do: 13.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.03.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Obora v Cidlině
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení stavby: rekonstrukce stávající lesní odvozní cesty. Mechanicky zpevněné kamenivo. Zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové trubní propustky, nové hospodářské sjezdy, instalace nových svodnic, vybudování odvodňovacích příkopů, nová točna

Místo plnění: k.ú. Lesonice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 999 998 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky