Veřejná zakázka: LC Přehradní (HP)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000291
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2323
Systémové číslo: P15V00002322
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353178
Počátek běhu lhůt: 09.02.2013
Nabídku podat do: 26.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.02.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Přehradní (HP)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 2L 4,0/20 v CHKO Jizerské hory na hranici I.PHO VD Souš. Cílem je zlepšení stávajícího stavu lesní cesty celkové délce 2225m. Návrh řešení spočívá v čištění a úpravě krajnic a příkopů, opravě propustků a svodnic, očištění a opravě stávajícího štěrkového povrchu vozovky, opravě výtluků drceným žulovým kamenivem fr 32-63mm a provedení finální úpravy krytu ze žulové drti fr.0-22mm v šířce 3,5m. Dále se jedná o zpevnění a úpravu stáv. sjezdů z lesní cesty hrubým drceným kamenivem fr.32-63mm a zpevněním povrchu hrubě drceného žulového kameniva zavibrováním výplňového kameniva -žulové drti 0-22mm v množství 2x35kg/m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 519 682 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky