Veřejná zakázka: PBP Ježovky ř.km 0,000-0,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000298
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2326
Systémové číslo: P15V00002325
Evidenční číslo zadavatele: S954/2013/005
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.03.2013
Nabídku podat do: 26.03.2013 08:30
Otevírání obálek: 26.03.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PBP Ježovky ř.km 0,000-0,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o investiční akci – výstavbu dvou konsolidačních dřevěných stupňů se zpevněnými dopadišti. Důvodem je tvorba hluboké erozní rýhy na lesních pozemcích a v blízkosti místní komunikace. Stupně budou vysoké 1,2-1,6 m, provedené z dřevěné kulatiny, dopadiště budou opevněny kamenným záhozem a ukončeny dřevěným prahem.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace vypracované projektovou kanceláří – Ing. Petr Datel, Tyršova 1902, Benešov
Na stavbu byly vydány:
• Stavební povolení MěÚ Kutná Hora č.j. 044796/2012/ZPR/TIS ze dne 31.10.2012
• Rozhodnutí MěÚ Kutná Hora, OŽP č.j. MKH003481/2010/05/ZPR/KUI
• Závazné stanovisko MKH/002771/2011/03ZPR/VIJ
• Vyjádření VHS Vrtchlice – Maleč a.s. č.j. 3955/10/2/ESMze dne 16.11.2010
Vyjádření správců sítí a vlastníků pozemků jsou součástí PD.
Zhotovitel je povinen dodržet podmínky uvedené ve všech stanoviscích a vyjádřeních.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 184 391 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky