Veřejná zakázka: Oprava LC Svobodova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000310
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2333
Systémové číslo: P15V00002332
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.02.2013
Nabídku podat do: 14.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Svobodova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o celkovou opravu lesní cesty složené ze dvou úseků. 1. úsek LC kategorie 1L 3,5/40 z penetračního makadamu v délce 590 m a 2. úsek LC kategorie 2L 3,5/30 štěrkové kalené v délce 445 m.
Jde o celkovou opravu živičné penetrace v celé délce úseku, další úsek doplnění štěrkových podkladních vrstev a zakalení lomovými výsivkami. Dále stržení krajnic, pročištění příkopů a propustků, oprava hospodářských sjezdů, zpevnění a úprava obratiště. Cesta částečně prochází obcí mezi domy a vyúsťuje na silnici 2. třídy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 549 920 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky