Veřejná zakázka: Jelení potok v km 0,000 - 2,570

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000327
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2342
Systémové číslo: P15V00002341
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 361861
Počátek běhu lhůt: 16.11.2013
Nabídku podat do: 13.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.12.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jelení potok v km 0,000 - 2,570
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Úprava vodního toku a přilehlé nivy je navržena s cílem navrácení toku, upraveného v rámci odvodnění přilehlých pozemků, zpět do přírodě blízkého stavu, zpomalení odtoku a zachycení vody v krajině. Bude vytvořeno nové revitalizované koryto s rozvolněnou trasou a sníženým podélným spádem, vlivem vložených příčných stabilizačních objektů budou vytvořeny přirozené průtočné i boční tůně a mokřady. Jejich lokalizace a velikost je navržena s ohledem na minimalizaci kácení stávajících dřevin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 314 411 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky