Veřejná zakázka: Železná Ruda - opravy živičných povrchů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000364
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2350
Systémové číslo: P15V00002349
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.03.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Železná Ruda - opravy živičných povrchů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Obnova povrchů stávajících lesních cest - živičné povrchyDoplňující informace ke zveřejnění:
Opravy lesních cest s živičným povrchem v oblasti lesní správy Železná Ruda převážně v části LS kolem Železné Rudy (Obec s rozšířenou působností Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj) na revírech 1 a 2 (Můstek, Jezera) a jednou stavební akcí na revíru 7 (Petrovice) - ORP Sušice, okres Klatovy, Plzeňský kraj.  Jedná se o opravy penetrovaných lesních cest, a to obnovou současného povrchu lesní cesty nebo vyspravení výtluků krytu vozovky tryskovou metodou s použitím směsí kameniva a asfaltové emulze, příp. frézováním a balenou živičnou směsí.

Předmětem zakázky je 7 samostatných stavebních akcí, jež jsou vyznačeny v přehledové mapě lesní správy Železná Ruda (přílohou zadávací dokumentace) a následně v zadávací dokumentaci detailně popsány vč.  rozsahu prací a výkazu výměr každé akce.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 762 162 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky