Veřejná zakázka: SA oprava LC na LS Klaotvy Nepomucko, Horažďovicko

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000398
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2363
Systémové číslo: P15V00002362
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 17.05.2013
Nabídku podat do: 28.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 28.05.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SA oprava LC na LS Klaotvy Nepomucko, Horažďovicko
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
opravy a údržby stávajících štěrkových povrchů souboru lesních cest vč. podélného a příčného odvodnění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 380 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-jih

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky