Veřejná zakázka: LC Hromová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000422
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2370
Systémové číslo: P15V00002369
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.02.2013
Nabídku podat do: 19.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Hromová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající a výstavba nové lesní cesty (celkem 2 ks).
Mechanicky zpevněné kamenivo - zvýšení konstrukčních vrstev, instalace svodnic, výstavba nové LC.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 681 211 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků