Veřejná zakázka: LC Mokrá - realizace stavby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000428
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2375
Systémové číslo: P15V00002374
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.03.2013
Nabídku podat do: 13.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.03.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mokrá - realizace stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lesní odvozní cesty 3L - mechanicky zpevněné kamenivo.

Popis trasy: lesní komunikace, 3 x hospodářský přejezd k napojení linek, 4 x příčný propust, 3 x ocelová svodnice, točna na konci cesty, navazuje na stávající lesní cesty uvnitř lesního komplexu

Místo plnění: k.ú. Chlumětín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 037 410 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky