Veřejná zakázka: LC Senná I.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000453
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2386
Systémové číslo: P15V00002385
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.02.2013
Nabídku podat do: 07.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 07.03.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Senná I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení 2 ks stávajících lesních odvozních cest.
Technické řešení stavby: Mechanicky zpevněné kamenivo - zvýšení konstrukčních vrstev, instalace svodnic, rozšíření tělesa vozovky, vybudování odvodňovacích příkopů, rekonstrukce propadlého mostku, nová točna a výhybny, nové skládky na dřevo, rozšíření křižovatky

Místo plnění: k.ú. Dobrá Voda

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 797 368 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Havlíčkův Brod

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky