Veřejná zakázka: Úprava cestní sítě Starý Harcov - zlepšení průchodnosti krajiny - PD

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000463
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2388
Systémové číslo: P15V00002387
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.02.2013
Nabídku podat do: 15.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 15.02.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava cestní sítě Starý Harcov - zlepšení průchodnosti krajiny - PD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Výstavba turistických stezek v turisticky exponované lokalitě, navazující na rekreační a ekologické centrum. Projektová dokumentace bude řešit dopravní zpřístupnění lesních porostů lesní cestaou 2L-3,5/20 v délce cca 400 m technického zhodnocení stávajíécí LC a výstavba cca 150 m nové trasy. Lesní cesta je v zářezu a násypová strana LC je stabilizována opěrnou zdí. N a stávající LC budou dále navazova nové turistické stezky v celkové délce cca 1200 m o šířce do 2 m. Důvoden realizace turistických stezek je výtavba nového ekocentra na které budou tyto navazovat a tímto budou zpřístupňovat okolní lesní porosty. Součástí PD bude geodetické zaměření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky