Veřejná zakázka: BP Svinný potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000474
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2397
Systémové číslo: P15V00002396
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.02.2013
Nabídku podat do: 13.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 13.02.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Svinný potok
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehového porostu při vodním toku: Svinný potok. Jedná se o těžbu objednatelem vyznačených stromů, seřezání křovin a náletových dřevin. Bližší informace jsou specifikovány v technické zprávě a v soupisu prací z ledna 2013, zpracované Mgr. Jiřím Mlčouškem – správcem toků, které jsou přílohou této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 159 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky