Veřejná zakázka: Oprava LC Pod Hvížďalkou - LS Žatec

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000475
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2398
Systémové číslo: P15V00002397
Evidenční číslo zadavatele: S933/2013/007
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.02.2013
Nabídku podat do: 26.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Pod Hvížďalkou - LS Žatec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
soustředěná oprava části lesní cesty kategorie 1L/3,5 v délce 1430 bm, předmětem soustředěné opravy jsou následující práce:
opravy 8 ks propustků, doplnění kameniva do výtluků a kolejí, oprava obrusné vrstvy - penetrace, údržba podélného odvodnění lesní cesty, vyčištění příkopů v délce 340 bm, oprava 19 ks nájezdů na navazující lesní cestní síť, zpevnění 6 ks skládkovišť dřeva, oprava 120 m2 krajnic a místních poškození balenou směsí z asfaltobetonu

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 950 660 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Louny

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky