Veřejná zakázka: BP Frýdlantská Ondřejnice km 2,600-4,900

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000476
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2399
Systémové číslo: P15V00002398
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.02.2013
Nabídku podat do: 13.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 13.02.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Frýdlantská Ondřejnice km 2,600-4,900
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení údržby břehového porostu na vodním toku Frýdlantská Ondřejnice v úseku km 2,600-4,900. Jedná se o seřezání a štěpkování vrbových krytin, křovin a zmlazujících dřevin, vyklizeni vyvrácených stromů, ořez vrb na hlavu a kácení stromu.

Bude proveden výřez vrbových krytin, křovin zmlazujících dřevin v průtočném profilu upraveného koryta vodního toku až po břehovou hranu na obou březích potoka v množství 7400m2 ( vyřezaná plocha křovin). Od km 2,600 (most pod nádražím ČSD) po km 4,900 ( most pod železničním přejezdem na Čeladné). V daných úsecích se jedná zejména o seřezání křovin vrbových krytin a zmlazujících dřevin z průtočného profilu koryta. Zmlazující dřeviny nacházející se na břehové hraně budou z trsu vyjednoceny. Označené vrby v blízkosti výsadeb budou seřezány na hlavu ( 4 ks). Vyvrácené stromy, nacházející se v korytě toku ( 4 ks) budou vytaženy , zpracovány, přijaty do číselníku a odkoupeny za stanovené ceny.Suchý strom u dřevěné lávky bude pokácen a rovněž zpracován a odkoupen za stanovené ceny. Před zahájením prací bude provedena instruktáž. Na stromech jsou vyznačeny svislé červené čáry, které znamenají hranici zásahu.Vyřezané vrbové krytiny,křoviny a zmlazující dřeviny budou likvidovány štěpkováním s rozprostřením štěpky na břehu koryta nebo odvozem na skládku.Ve výjimečných případech, po domluvě se zadavatelem, je možna likvidace spálením na místě Výška kmínku po seřezu vrbových krytin ve výšce do 20cm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 105 240 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky