Veřejná zakázka: LC V Modřínu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000480
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2402
Systémové číslo: P15V00002401
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/039
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 08.03.2013
Nabídku podat do: 19.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 19.03.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC V Modřínu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 19 ks stávajících lesních odvozních cest.
Technické řešení stavby: Mechanicky zpevněné kamenivo - oprava vyjetých kolejí a výtluků, urovnání pláně se zhutněním, oprava svodnic, čištění příkopů, výřez náletových dřevin
Místo plnění: k.ú. Kamenice u Herálce, k.ú. Velešov, k.ú. Dudín, k.ú. Rytířsko, k.ú. Ždírec, k.ú. Měšín, k.ú. Hybrálec, k.ú. Větrný Jeníkov, k.ú. Šimanov, k.ú. Plačkov, k.ú. Čejov, k.ú. Rozkoš u Humoplce, k.ú Kejž

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 059 120 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky