Veřejná zakázka: Opravy LC na LS Prostějov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000482
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2404
Systémové číslo: P15V00002403
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 352102
Počátek běhu lhůt: 23.02.2013
Nabídku podat do: 12.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 12.03.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC na LS Prostějov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Dílová - Oprava lesní cesty 2L 3,5/20 délka opravovaného úseku 690 m, nadmořská výška 620 m n. m.
Současný stav - vyjeté koleje, výtluky.
Návrh opravy: úprava pláně se zhutněním, podklad z kameniva drceného a úprava krytu, příčné odvodnění

LC Kuchyňská - Oprava LC 3L 3,0/15, délka opravovaného úseku cca 770 m, nadmořská výška 640 m n. m.
současný stav: výtluky, vyjeté koleje
popis opravy: úprava pláně, doplnění ŠD s urovnáním a zhutněním, úprava a zpevnění skládek

LC Hradecká - Oprava LC Hradecká části 3L 3,0/15, délka opravovaného úseku 980 m. Nadmořská výška cca 310 m n. m.
Současný stav: vyjeté koleje, výtluky, špatné odtokové poměry
Návrh řešení: příčné odvodnění, úprava pláně se zhutněním, doplnění ŠD s urovnáním a zhutněním, oprava TP

LC Modřínová - Oprava LC 2L 3,5/20, délka opravovaného úseku 525 m. Nadmořská výška 320 m n. m.
Současný stav: výtluky, vyjeté koleje, špatné odtokové poměry
Návrh opravy: úprava pláně se zhutněním, doplnění ŠD s urovnáním a zhutněním, úprava a zpevnění skládek, oprava TP, čištění příkopů

LC Studýnková - oprava LC část 3L 3,0/15, délka opravovaného úseku 330 m, nadmořská výška cca 300 m n. m.
Současný stav: vyjeté koleje, poškozené těleso LC
Návrh opravy: doplnění ŠD, urovnání, zhutnění

LC Tisová - oprava LC 2L 3,5/20, délka opravovaného úseku 1105 m, nadmořská výška cca 220 m n. m.
Současný stav: vyjeté koleje, výtluky
Návrh opravy: úprava pláně se zhutněním, doplnění ŠD, urovnání, zhutnění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 605 598 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Prostějov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky