Veřejná zakázka: Velký potok km 1,500 - 1,600

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000495
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2405
Systémové číslo: P15V00002404
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/018
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.02.2013
Nabídku podat do: 18.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 18.02.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velký potok km 1,500 - 1,600
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Při povodni v květnu roku 2010 došlo v zájmovém úseku vodního toku Velký potok k poškození štěrkové přehrážky. V rámci stavby dojde k její rekonstrukci. Rekonstrukce bude provedena odstraněním zvětralé části a vybudováním nové přelivné hrany, provedené do nižší úrovně než byla původní přehrážka. Následně bude provedeno kotvení. Bližší popis viz projektová dokumentace.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „Velký potok, km 1,500-1,600“, vypracované projekční kanceláří Ing. Martin Jaroš – vodohospodářské služby, Vřesina, Ostrava a Ing. Jaroslav Valoušek – VALES, Valašské Meziříčí z 09/2012 a 01/2013 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a v souladu s Rozhodnutím o povolení výjimky SCHKO Beskydy pod č. j. 5138/BE/2012 ze dne 3. 12. 2012. Dále budou dodrženy podmínky Sdělení k ohlášení prací vydaného Městským úřadem Frýdlant n/O, OŽPMaI pod č.j. MUFO 5446/2012 dne 27. 3. 2012 a závazného stanoviska SCHKO Beskydy pod č.j. 271/BE/2013. Rovněž budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 450 090,- Kč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 090 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky