Veřejná zakázka: Zpracování geodetických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000551
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 2423
Systémové číslo: P15V00002422
Evidenční číslo zadavatele: 6/2013/022
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.01.2013

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování geodetických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování geometrických prací pro státní podnik Lesy ČR, Lesní závod Konopiště
Místo plnění: LZ Konopiště

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - malý nákupní systém
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesní závod Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků