Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných cest

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000557
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2427
Systémové číslo: P15V00002426
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/015
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 350965
Počátek běhu lhůt: 19.02.2013
Nabídku podat do: 07.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 07.03.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných cest
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Stará Falknovská: Celková oprava lesní cesty kategorie 1L 4,0/30 z penetračního makadamu délky 4410 m. V rámci navržených oprav bude provedena výsprava výtluků, dvojnásobný nátěr asfaltovou emulzí se zadrcením. Dále oprava stávajících propustků, čištění příkopů, zpevnění stávajících hospodářských sjezdů.
LC Milštejnská: Celková oprava lesní cesty kategorie 1L 4,0/30 z penetračního makadamu délky 2950 m. V rámci navržené opravy bude provedena výsprava výtluků, dvojnásobný nátěr asfaltovou emulzí se zadrcením, úprava hospodářských sjezdů, oprava propustků s čely z lomového kamene, čištění příkopů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 453 245 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky