Veřejná zakázka: Hornohuťský potok I. -realizace stavebních prací

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000614
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2439
Systémové číslo: P15V00002438
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 359246
Počátek běhu lhůt: 05.04.2013
Nabídku podat do: 23.04.2013 11:00
Otevírání obálek: 23.04.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hornohuťský potok I. -realizace stavebních prací
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je lokalizovaná v intravilánu a za obec. Obce Dolní Cerekev, k.ú. Dolní Cerekeev, kraj Vysočina, okres Jihlava. V korytě vodního toku budou odstraněny sedimenty. Dále budou nahrazeny poškozené stávající opevnění kamenným záhozem. U soutoku je navrhován nový betonový úrovňový pás. Dále budou odstraněny keřové plochy a stromy. Bude provedena náhradní výsadba. Odstraněné sedymenty budou odvezeny na deponium (jednoho zemědělce, kde bude rozprostřena na tl. 0,1 m), dále budou použity na nátrže v korytě vodního toku. Po ukončení prací se okolní plochy uvedou do původního stavu a budou osety travní směsí.

5.1. SO 01 v km 0,000 – 0,150
Stávající opevnění bude z 50% rozebráno a nahrazeno záhozem z lomového kamene s urovnáním líce na zapuštěnou záhozovou patku o šířce 0,5 m a na šikmou výšku 0,5 m. Minimální délka takto nahrazovaného úseku bude 5,0 m. Zbývajících 50% opevnění bude očištěno a budou z něj odstraněny nánosy.
V km 0,00450, v místě ukončení rovnaniny, je navržen železobetonový výztužný úrovňový práh z betonu.
5.2. SO 02 v km 0,400 – 1,000
Tento úsek začne vybudováním železobetonového úrovňového výztužného pasu v km 0,360. Stávající opevnění bude z 15% rozebráno a nahrazeno záhozem z lomového kamene s urovnáním líce na zapuštěnou záhozovou patku o šířce 0,5 m a na šikmou výšku 0,5 m. Minimální délka takto nahrazovaného úseku bude 5,0 m. Zbytek opevnění bude očištěno a budou z něj odstraněny nánosy.
Další tři výztužné prahy budou vybudovány v km 0,360; 0,555 a 1,000.
5.3. SO 03 v km 1,000 – 1,600
V tomto úseku nebude prováděno odstraňování sedimentů a oprava stávajícího opevnění. Bude pouze provedeno odstranění keřů a vykácení břehového porostu z průtočného profilu Hornohuťského potoka. Následně bude provedena náhradní výsadba druhově vhodných dřevin za břehovou hranou.
5.4. SO 04 v km 0,000 – 0,420
Stávající opevnění bude z 15% rozebráno a nahrazeno záhozem z lomového kamene s urovnáním líce na zapuštěnou záhozovou patku o šířce 0,5 m a na šikmou výšku 0,5 m. Minimální délka takto nahrazovaného úseku bude 5,0 m. Zbytek opevnění bude očištěno a budou z něj odstraněny nánosy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 525 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky