Veřejná zakázka: LC Smejkalova

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000622
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2443
Systémové číslo: P15V00002442
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/048
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.02.2013
Nabídku podat do: 20.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 20.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Smejkalova
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení 4 ks stávajících lesních odvozních cest.
Mechanicky zpevněné kamenivo - zvýšení konstrukčních vrstev vozovky, osazení nových hospodářských sjezdů.
Místo plnění: k.ú. Kaliště u Horních Dubenek, k.ú. Mrákotín u Telče, k.ú. Řásná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 592 375 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky