Veřejná zakázka: ABS LS154

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000623
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2444
Systémové číslo: P15V00002443
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.03.2013
Nabídku podat do: 21.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ABS LS154
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 3 ks stávajících lesních odvozních cest.
Technické řešení: Penetrační makadam - v části odstranění nánosů na krajnicích, rozrytí živičného krytu cesty, urovnání se zhutněním, doplnění drceným kamenivem, provedení 10 cm penetračního makadamu s dalšími dvěma postřiky a zadrcením. V části oprava výtluků a vyjetých kolejí očištěním povrchu a vyrovnáním asfaltovou směsí ACO 11 S (dříve ABS I)

Místo plnění: k.ú. Český Herálec, k.ú. Fryšava pod Žákovou horou, k.ú. Tři Studně

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 944 438 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky