Veřejná zakázka: Oprava a modernizace LC na Kosíř

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000630
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2448
Systémové číslo: P15V00002447
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/019
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362339
Počátek běhu lhůt: 26.04.2013
Nabídku podat do: 14.05.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.05.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a modernizace LC na Kosíř
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 101 - LC Lomová - rekonstrukce stávající LC 2L 3,0/20, navržená konstrukce PMH, délka LC 890 m,
současný stav - konstrukce ŠD, vyjeté koleje a výtluky, erozní rýhy,

SO 102 - Modernizace části LC Kosířská v délce 298 m, původní úsek 2L, nový kryt PMH,
současný stav - konstrukce ŠD, vyjeté koleje a výtluky, erozní rýhy,

SO 103 - Oprava LC Kosířská - délka 2280 m,
původní kryt PMH - částečný rozpad, vyjeté koleje, výtluky,
způsob opravy - nový kryt PMH.


Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 596 647 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 1688/49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky