Veřejná zakázka: Oprava vjezdu do garáží

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000008
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 245
Systémové číslo: P15V00000245
Evidenční číslo zadavatele: S6/2012/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.04.2012
Nabídku podat do: 16.04.2012 08:00
Otevírání obálek: 16.04.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava vjezdu do garáží
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající sjezd do garáží v 1. PP objektu vykazuje v důsledku sedání podloží poruchy, které se projevují propadem zpevněné asfaltové plochy v místě vjezdu do garáží. Sedání podloží se projevuje i v místě před vstupem do trafostanice umístěné vedle garáží v témže podlaží, kde dochází k poklesu zpevněné betonové plochy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 635 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Konopiště, Želetinka 12, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky