Veřejná zakázka: LC Do vrchů - realizace stavby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000640
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2455
Systémové číslo: P15V00002454
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/053
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.03.2013
Nabídku podat do: 02.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.04.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Do vrchů - realizace stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba nové lesní cesty
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka úseku: 0,718 km
• Technické řešení: lesní komunikace zpevněná hrubým kamenivem, v části odvodněna podélným příkopem, 30 bm propustů, 13 x ocelová svodnice, 3 x pláňový drén, 2 x přímé napojení na stávající lesní cesty uvnitř lesního komplexu

Místo plnění: k.ú. Český Herálec

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 289 567 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky