Veřejná zakázka: BP LUDINA

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000645
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2457
Systémové číslo: P15V00002456
Evidenční číslo zadavatele: 957/2013/013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.02.2013
Nabídku podat do: 25.02.2013 09:00
Otevírání obálek: 25.02.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LUDINA
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je kácení stromů a křovin na břehové hraně koryta VT Ludina a rovněž odstranění zátarasů v korytě toku v k.ú. Střítež nad Ludinou a Olšovec. Bližší specifikace viz. TZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 149 049 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,ST Vsetín OPM,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky