Veřejná zakázka: Údržba Nešůrky v Doubravici

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000689
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2475
Systémové číslo: P15V00002474
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/017
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.02.2013
Nabídku podat do: 14.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 14.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba Nešůrky v Doubravici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedena údržba upraveného toku Nešůrka v obci Doubravice v úseku 0,000-0,850 (od zaústění do Svitavy proti vodě až po konec vzdutí retenční přehrážky).
V uvedeném úseku toku bude provedeno odstranění křovin vrostlých do koryta, jeho pročištění odstraněním nánosů s jejich odvezením a uložením na skládku a částečně bude opraveno podélné a příčné opevnění koryta
Potřeba akce vznikla na základě podnětu obce Doubravice nad Svitavou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 821 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky