Veřejná zakázka: LC V ODD.14-staveb.úpravy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000732
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2486
Systémové číslo: P15V00002485
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/020
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.03.2013
Nabídku podat do: 05.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.04.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC V ODD.14-staveb.úpravy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Investice. Stavební úpravy stávající kalené cesty v celkové délce 1242m (1.část dékly 979m, 2.část délky 263m) na odvozní cestu 2.třídy (kategorie 2L 3,5/20).
Bude provedena pokládka vrstev z drceného kameniva, doplněno odvodnění stavby podélnými příkopy, 5 příčných propustků, 3 ks průsaků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 830 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky