Veřejná zakázka: Oprava LC Blatná a SV Jelení kámen

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000752
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2487
Systémové číslo: P15V00002486
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/024
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 05.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 05.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Blatná a SV Jelení kámen
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Blatná: Lesní cesta 2L-4,0/30 s povrchem z MZK. Délka opravy LC je 595,5 m. Stavba se nachází cca 770 m n.m. v území CHKO Jizerské hory, tvoří hranici s přírodní rezervací a dále se nachází v II. PHO VD Kamenice. Návrh řešení spočívá v čištění příkopů, čištění propustků a svodnic, očištění a opravě stávajícího povrchu vozovky, který je proveden z žulové drti. Oprava povrchu spočícá ve výspravě výtluků a doplnění konstrukce LC. Příkop lesní cesty bude ručně vyčištěn za podmínek stanovených CHKO Jizerské hory.
SV Jelení kámen: Lesní cesta 2L-3,5/20 s povrcem z MZK. Stavba se nachází v CHKO Jizerské hory cca 720 - 800 m n.m.. LC má
celkovou délku 1555m. Cesta je štěrková se zakalením (materiál žula), které je místy porušeno erozivním působením vody a provozem lesních mechanismů. Oprava cesty spočívá v seříznutí zarostlých krajnic a středu vozovky, přeprofilování grejdrem, pomístné doplnění konstrukce, vyčištění stávajících podélných příkopů a propustků a obnově zakalení vozovky.Na opravu LC bude použité drcené kamenivo z žuly.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 823 572 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky