Veřejná zakázka: Provádění pěstebních činností a dodávka sadebního materiálu – SAHARA II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000754
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2488
Systémové číslo: P15V00002487
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/032
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 349397
Počátek běhu lhůt: 21.02.2013
Nabídku podat do: 05.03.2013 08:30
Otevírání obálek: 05.03.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění pěstebních činností a dodávka sadebního materiálu – SAHARA II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zajištění pěstebních činností Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ExternalId&dir=asc&itemId=3245, část 28, SÚJ Strážnice; přičemž uzavřený Dodatek, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky jsou zveřejněny souhrnně u "původního" zadávacího řízení.

Místo plnění: LS Strážnice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 740 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky