Veřejná zakázka: LC Buková II.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000774
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2489
Systémové číslo: P15V00002488
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/057
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.03.2013
Nabídku podat do: 02.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Buková II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava 20 ks stávajících lesních odvozních cest.
Mechanicky zpevněné kamenivo - oprava výtluků a vyjetých kolejí, čištění příkopů, úprava pláně se zhutněním, očištění povrchu lesní cesty, výměna zákazových značek včetně betonové patky, osazení nových trubních propustků (technické zhodnocení LC).
Místo plnění: k.ú. Heraltice, k.ú. Předín, k.ú. Kněžice u Třebíče, k.ú. Suchá u Jihlavy, k.ú. Opatov na Moravě, k.ú. Brtnický Číchov, k.ú. Radonín, k.ú. Komárovice u Jihlavy, k.ú. Svatoslav u Jihlavy, k.ú. Otín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 880 409 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihlava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky