Veřejná zakázka: Soustava RN Sázenka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000811
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2496
Systémové číslo: P15V00002495
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.03.2013
Nabídku podat do: 11.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.04.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustava RN Sázenka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Provedení rekonstrukce dvou malých retenčních nádrží umístěných těsně za sebou na horním toku Panenského potoka. Odtěžení nánosů, rekonstrukce homogenních zemních hrází, realizace nového vypouštěcího a regulačního zařízení a bezpečnostních přepadů. Stavba je rozdělena do 3 částí - vodní nádrž s mokřadem I, II a mokřad III.
Místo plnění: k.ú.Sulimov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 879 286 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kroměříž

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky