Veřejná zakázka: Opravy LC u Kryštofova Údolí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000833
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2499
Systémové číslo: P15V00002498
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 353363
Počátek běhu lhůt: 05.03.2013
Nabídku podat do: 22.03.2013 11:00
Otevírání obálek: 22.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy LC u Kryštofova Údolí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Vrstevnicová:
oprava stávající LC kategorie 2L - 3,5/20 délky 1,374 km s konstrukcí vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Rozsah opravy: úprava pláně se zhutněním, dosypání konstrukčních vrstev, zakalení lomovými výsivkami, výměna trubních propustků, výměna hospodářských sjezdů, čištění příkopů.
LC Pod Rozsochou:
Oprava stávající LC kategorie 2L - 3,5/20 délky 0,940 km s konstrukcí vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Rozsah opravy: srovnání cesty, doplnění konstrukčních vrstev štěrkem, zakalení lomovými výsivkami, doplnění svodnic, oprava trubních propustků, čištění příkopů.
LC Na bahnech:
Oprava stávající LC kategorie 2L - 3,5/20 délky 3,250 km s konstrukcí vozovky z mechanicky zpevněného kameniva. Rozsah opravy: oprava výtluků, oprava vyjetých kolejí, ve více poškozených částech doplnění konstrukčních vrstev, zakalení lomovými výsivkami v celé délce cesty, oprava a čištění trubních propustků, čištění příkopů, přesazení a doplnění ocelových svodnic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 544 915 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky