Veřejná zakázka: Vlčí potok, ř.km 0,000 - 0,490

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000844
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2501
Systémové číslo: P15V00002500
Evidenční číslo zadavatele: 953/2013/006
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 27.02.2013
Nabídku podat do: 07.03.2013 09:00
Otevírání obálek: 07.03.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlčí potok, ř.km 0,000 - 0,490
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Na Vlčím potoce v úseku 490 m bude provedena výsadba břehového porostu (103 ks sazenic stromů a 37 ks sazenic keřů). Jedná se o kompenzační opatření za provedené kácení břehového porostu Vlčího potoka.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 73 138 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Přemyslova 1106, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky