Veřejná zakázka: Haťový chodník Černá Nisa

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000847
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2502
Systémové číslo: P15V00002501
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/029
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.03.2013
Nabídku podat do: 26.03.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.03.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Haťový chodník Černá Nisa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba dřevěného haťového chotníku. Délka trasy chodníku cca 977m. Šířka chodníku 1,20m. Nosná konstrukce je navržena dřevěná dubová. Pochozí plocha je navržena dřevěná modřínová. V rámci vybavení chodníku jsou navrženy výhybny a odpočívadla s lavičkou a informačním panelem. Stavba se nachází v CHKO Jizerské hory v cca 700 m n.m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 997 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky