Veřejná zakázka: Osiva - LZ Konopiště 2013

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000489
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2507
Systémové číslo: P15V00002506
Evidenční číslo zadavatele: 6/2013/004
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.02.2013
Nabídku podat do: 28.02.2013 10:00
Otevírání obálek: 28.02.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osiva - LZ Konopiště 2013
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
246 VJ Kukuřice
12 q ovsa
100 kg travní směsi pro rychlé zatravnění

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 477 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LZ Konopiště

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy