Veřejná zakázka: Farský potok

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000028
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 251
Systémové číslo: P15V00000251
Evidenční číslo zadavatele: S953/2012/003
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.04.2012
Nabídku podat do: 25.04.2012 09:00
Otevírání obálek: 25.04.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Farský potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky jsou stavební práce na vybudování opevnění koryta vodního toku „Farský potok“ v ř. km 0,055 – 0,254
Koryto Farského potoka bylo v úseku ř. km 0,055 - 0,254 zdevastováno průběhem povodně v srpnu 2010, kdy došlo k úplnému zanesení profilu splaveninami. Bezprostředně po povodni bylo vyhloubeno nové koryto, které je situováno v současné trase.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 693 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR s.p., STOPL Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky