Veřejná zakázka: Oprava 3 LC na LHC Teplá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000030
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 253
Systémové číslo: P15V00000253
Evidenční číslo zadavatele: S932/2012/001
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 10.05.2012
Nabídku podat do: 21.05.2012 08:00
Otevírání obálek: 21.05.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava 3 LC na LHC Teplá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu tří lesních cest, hrazenou z vlastních zdrojů zadavatele.

Lesní cesta U buků
Na této cestě bude provedena profilace a zhutnění pláně v celém rozsahu cesty, profilace bude ve sklonu 2-3 % směrem do příkopu. Dále budou vybudovány příkopy, které budou zakončeny propustmi. Tyto propusti budou s kamennými čely a nátoková a výtoková strana propustku bude osazena dlažbou také z lomového kamene do betonu. Skladba cesty: Do mokrých míst cesty bude použit makadam 60 – 120 a po zhutnění bude v celé ploše použito drcené kamenivo 32 – 63 , které po zhutnění bude zakaleno kamenivem 0 -22 v celkové síle 2 cm po zhutnění.
LC Buchtálská
Tato cesta se v celkové délce přeprofiluje se spádem 2 - 3% a zhutní. Spád bude vždy směrem do příkopu, popř. ze stráně. Dále na této cestě bude provedeno odvodnění příkopy a propustky dle staničení. Mokrá místa budou doplněna makadamem 65/120 a dále rozprostřen štěrk 0/63 a vše bude zhutněno.
LC U Černého rybníka
Tato cesta je po těžbě dřeva zablácená, proto je nutné stáhnout bahno grejdrem do strany cesty, dále pak doplnit výtluky štěrkem a zakalit v rozsahu daném výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 037 650 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovy Vary

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p. KŘ Karlovy Vary

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky