Veřejná zakázka: LC Slepá

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000943
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 2538
Systémové číslo: P15V00002537
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/033
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 362660
Počátek běhu lhůt: 16.03.2013
Nabídku podat do: 03.04.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.04.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Slepá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta 2L-3,5/20 se nachází v CHKO Jizerské hory. Část komunikace je štětová a dále štěrková se zakalením. V rámci stavby jako SO 1. budou provedeny opravy a údržby charakteru stržení krajnic, čištění příkopu a doplnění poškození konstrukční vrsty LS. V rámci SO 2. bude provedeno technické zhodnocení lesní cesty a to v doplnění nových propustků, rozšíření komunikace v krytických místech a to zejména v obliucích, zpevnění komunikace a manipulačně provozní skládky. Lesní cesta je cca 700 m n.m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 097 097 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky